13

دی

1400

رویا در شب نیمه تابستان

اجرای رویا در شب نیمه تابستان

  • 20:30 - 22:00 (15 بهمن 1400)
  • تماشاخانه ایرانشهر، سالن استاد ناظرزاده