خیلی خوشحالم که عضو خانواده سینمایش شدم چون واقعا اینجا لذت می‌بریم و در کنارش از استادای خوب کلی چیز یاد می‌گیریم.
اینجا به معنای واقعی، ما یه خانواده تشکیل دادیم و با هم رفاقت می‌کنیم💙