فارغ التحصیلان سینمایش

متولد/1370

 فیلم کوتاه پنچری  1398

اجراخوانی کله پوکها ، فرمالیته ، پرده عجایب ، ازدواج اجباری 1399

نمایش توحش 1400

نمایش مادمازل جولی 1400

نمایش من ورونیکا نیستم 1400

اجراخوانی مرگ فروشنده 1400

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

فیلم سینمای کتاب 1400

فیلم کوتاه او مثبت 1400

خرگوش سفید، عدم، طلاق، لَه لَه  1401

فیلم کوتاه بطری، آخرین نفر، فیلم کوتاه کمکم کن1401

نویسنده نمایش بی آبرو، نمایش رادیویی  دزد 1402

 نمایش اتاق(نویسنده، کارگردان، بازیگر) 1401

متولد/1381

نمایش همه دختران امیرکبیر 1397

سینمایی شهر گربه ها 1398 

اجراخوانی پرده عجایب 1399

اجراخوانی کله پوک ها 1399

 اجراخوانی مهمانسرای دودنیا 1399

فیلم سینمایی کتاب 1400

نمایش اگر بمیری 1400

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

فیلم سینمایی جریان 1401

فیلم کوتاه آخرین نفر 1401

نمایشنامه خوانی برنارداآلبا 1402

متولد/1381

اجراخوانی پرده عجایب 1399

نمایشنامه خوانی مرگ فروشنده 1399

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

فیلم سینمایی کتاب 1400

متولد/1379

اجرا خوانی آندورا 1398

اجراخوانی چلاق آینیشمان 1398

اجراخوانی انگشتری ژنرال ماسیاس 1398 

اجراخوانی کله پوک ها 1399

نمایش فرمالیته 1399

نمایش اتاق ورونیکا 1400

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

فیلم سینمایی کتاب 1400

متولد/1381

عروسی خون 1397

باغ وحش شیشه ای  1398

فیلم سینمایی کادو 1399

فیلم کوتاه دیوانه 1399

ازدواج اجباری  1399

نمایش خدایان  1400

نمایش کاتلین 1400

نمایش رویا در شب نیمه تابستان 1400

فیلم کوتاه بطری 1401

فیلم کوتاه آخرین نفر 1401

متولد/1381

نمایشنامه خوانی کله پوک ها 1399

نمایشنامه خوانی فرمالیته 1399

اجراخوانی پرده عجایب 1399

نمایشنامه خوانی همه پسران من 1400

نمایش خدایان 1400

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

متولد/1381

اجراخوانی پابرهنه در پارک 1400

نمایش خدایان 1400

نمایش اگر بمیری 1400

نمایشنامه خوانی مرگ فروشنده 1400

نمایش تراس 1400

اجراخوانی هتل پناهجویان 1400

نمایش بوته آزمایش 1400

فیلم سینمایی کتاب 1400

فیلم کوتاه بطری 1401

فیلم کوتاه آخرین نفر 1401

فیلم کوتاه کوه سرگردان 1402

متولد/1378

نمایش اگر بمیری 1400

نمایش بوته آزمایش 1400

فیلم کوتاه بطری 1401

فیلم کوتاه کمکم کن 1401

فیلم کوتاه آخرین نفر 1401

متولد/1369

اجراخوانی مهمانسرای دودنیا 1399

اجراخوانی پابرهنه در پارک 1400

نمایش باغ آلبالو 1400

نمایش رویای شب نیمه تابستان(دستیار صحنه) 1400

متولد/1377

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

فیلم کوتاه بطری 1401

فیلم کوتاه کمکم کن 1401

فیلم کوتاه آخرین نفر 1401

متولد/1381

اجرای مردگان 1400

نمایشنامه خوانی ازدواج اجباری 1399

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

فیلم کوتاه خیر و شر

متولد/1381

اجرای مردگان 1400

نمایشنامه خوانی ازدواج اجباری 1399

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

فیلم کوتاه خیر و شر

متولد/1377

پناه آخر 1398

اجراخوانی پابرهنه در پارک 1400

فیلم کوتاه جیرجیرک 1400

نمایش اگر بمیری 1400

نمایش خدایان 1400

نمایشنامه خوانی مرگ فروشنده 1400

نمایشنامه خوانی هتل پناهجویان 1400

نمایش من ورونیکا نیستم 1400

نمایش بوته آزمایش 1400

فیلم کوتاه بطری 1400

متولد/1383

متولد/1383

نمایش قهرمان کوچک 1402

پرفورمنس معمای زندانیان 1401

نمایش اگر بمیری 1400

اجراخوانی پابرهنه در پارک 1400

نمایشنامه خوانی چلاق آینیشمان 1398

 

 

متولد/1375

متولد/1379

متولد/1384

متولد/1371

من ورونیکا نیستن 1400

نمایشنامه خوانی مرگ قروشنده ( گریم) 1400

نمایش خدایان ( صداپیشه) 1400

نمایش اگر بمیری ( گریم) 1400

 

 

متولد/ 1370

متولد/1382

اجرای طبع و طرب 1398

نمایشنامه خوانی پزشک نازنین 1401

اجرای حرمسرای سلطان 1401

متولد/1384

متولد/1377

نمایشنامه خوانی عشق لرزه 1401

نمایشنامه خوانی حوالی مترو شماره 9، 1400

نمایش خدایان 1400

من ورونیکا نیستم 1400

مهمانسرای دودنیا 1400

متولد/1381

متولد/1378

متولد/1376

فیلم سینمایی کتاب 1400

نمایش رویای شب نیمه تابستان 1400

متولد/1370

نمایش رویای شب نیمه تابستان (دستیار صحنه) 1400

نمایشنامه خوانی روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردیبهشت 1395

 

 

 

متولد/1384

متولد/1358

متولد/1378

متولد/ 1378

متولد/ 1377

متولد/1386