سعید مجیدی

سعید مجیدی متولد 1353 در اراک

تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دورۀ متوسطه را در اصفهان گذراند. مدرک کارشناسی آموزش هنر را نیز از دانشگاه هنر اصفهان گرفت. او که هنر آموختۀ سنتی آواز مکتب اصفهان نزد استاد علی اصغر شاه­زیدی و آموزش علمی آواز نزد استاد منصور اعظمی­کیا گذرانده است. مقالات چندی در حوزۀ هنر موسیقی و نمایش تألیف کرده و سابقه 16 سال تدریس رشتۀ هنر در آموزش و پرورش را داراست.

ترجمه کتاب آوازخوانی (دانش صداسازی و خواندن)، اثر هوگو پینکستربور و ترجمه کتاب «تکنیک آواز» لارا برانینگ که به روش‌ تمرین و آموزش خوانندگی اختصاص دارد، ازجمله تالیفات وی است.