رویا در شب نیمه تابستان

دوره شش ماهه تئاتر خلاق در زمستان 98 شروع شد، در پایان نمایش “رویا در شب نیمه تابستان” به اجرا خواهد رفت.