دوره زمستان 98

این دوره در زمستان 1398 برگزار می‌شود؛ دوره شش ماهه که بعد از اتمام دوره نمایشنامه "رویا در شب نیمه تابستان" به روی صحنه برده خواهد شد.