دوره‌ها بسیار عالی بودند و از خیلی از استادان خوب سینمایش یاد گرفتیم.