• 2 اسفند 1399 - 19:00
  • تهران, ایران

مهمانسرای دو دنیا

نویسنده:
اریک امانوئل اشمیت

مترجم:
شهلا حایری

کارگردان:
امیر مسعود رجبی

بازیگران: (به ترتیب حروف الفبا) آرزو امیری شقایق بهزادمهر
امیر مسعود رجبی
هیوا قصیوند حمزه مداح
محمد مرادی
آیسان مشفق

تهیه کننده:
علی مولایی

دستیار کارگردان: صدف اسداللهی

مسئول صدا: مهوش زهدی

عکاس: سارا ذوقی

EVENT INFO :