اجراهای سینمایش

نمایش هملت
کارگردان: الیکا عبدالرزاقی
کاری از گروه تئاتر سینمایش

نمایش رویای شب نیمه تابستان

به کارگردانی امین زندگانی با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1400 اجرا رفت.

نمایش اگر بمیری

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1400 اجرا رفت.

نمایش پابرهنه در پارک

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1400 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی کله پوک ها 

 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1399 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی کله پوک ها 

اجراخوانی کله پوک ها 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1399 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی کله پوک ها 

اجرا خوانی پرده عجایب 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1399 اجرا رفت.

اجرا خوانی پرده عجایب

اجراخوانی مهمانسرای دو دنیا 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1399 اجرا رفت.

اجراخوانی مهمانسرای دو دنیا 

اجراخوانی ازدواج اجباری 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1399 اجرا رفت.

اجراخوانی ازدواج اجباری 

اجراخوانی آندورا 

 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1398 اجرا رفت.

اجراخوانی آندورا

نمایشنامه خوانی باغ وحش شیشه ای 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1398 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی باغ وحش شیشه ای

نمایشنامه خوانی چلاق آینیشمان 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1398 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی چلاق آینیشمان

نمایشنامه خوانی انگشتری ژنرال ماسیاس 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1398 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی انگشتری ژنرال ماسیاس 

نمایشنامه خوانی دختر یانکی 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1398 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی دختر یانکی

نمایشنامه خوانی باغ آلبالو 

با بازی الیکا عبدالرزاقی در کنار جمعی از هنرجویان آکادمی سینمایش 

در سال 1397 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی باغ آلبالو

نمایش جان و جو 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1397 اجرا رفت.

نمایش جان و جو

نمایشنامه خوانی عروسی خون 

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1397 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی عروسی خون

نمایشنامه خوانی خانه برنارداآلبا

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1396 اجرا رفت.

نمایشنامه خوانی خانه برنارداآلبا

اجرا خوانی 12مرد خشمگین

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1396 اجرا رفت.

اجرا خوانی 12مرد خشمگین

اجرای تنها راه ممکن

به کارگردانی محمد یعقوبی و با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1395 اجرا رفت.

اجرای تنها راه ممکن

پنج نمایش

با بازی جمعی از هنرجویان آکادمی بازیگری سینمایش

در سال 1395 اجرا رفت.

پنج نمایش

جهت ثبت نام در آکادمی بازیگری سینمایش، می‌توانید با تلفن های ۰۲۱۲۲۴۶۴۸۱۸ و  09208169999 تماس بگیرید.